Dashboard Meetnet

Frisia BV. monitort sinds 2018 de ondergrond van de Waddenzee. Dit om te weten wat er verandert ten gevolge van zoutwinning.
Op verzoek van Stichting Bescherming Historisch Harlingen gaf Frisia BV. opdracht aan Antea om een aanvullend meetnet in het oude centrum van Harlingen aan te leggen. Het betreft Tilt-meters en waterspanningsmeters. De apparatuur is in het voorjaar van 2021 geplaatst.
Nog niet alle apparatuur stuurt meetgegevens door. Zo moet de meetapparatuur aan de Nieuwe Vissershaven nog op het stroomnet worden aangesloten. Daarvoor is men afhankelijk van Liander.
Voorbeelden van meetgegevens die beschikbaar komen vindt u in deze pdf.

Op dit moment bereiden Antea, Peter van der Gaag en Pilot Harlingen een Dashboard voor dat alle meetgegevens van het aanvullend meetnet voor een ieder toegankelijk maakt. Het Dashboard moet in de eerste helft van 2022 op deze site on line komen.
Om meetgegevens goed te kunnen lezen en interpreteren is deskundigheid vereist. Pilot Harlingen wil daarom een of meerdere keren per jaar de gegevens toelichten met een verslag dat ook op deze site gepubliceerd wordt.

De verwachting is dat het nog jaren duurt voordat de bodemdaling in het aanvullend meetnet zichtbaar wordt.