Informatieavond 22 juni 2022 - samenvatting

In RSG Simon Vestdijk, én via een live stream, zijn inwoners van Harlingen geïnformeerd over metingen die sinds een jaar plaatsvinden om eventuele effecten van de zoutwinning op de stad te monitoren.

Informatieavond 22 juni 2022 - deel 1

Dirkjan Krijnders (Antea Group) en onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag duiden de eerste meetresultaten van het meetnet in de Harlinger binnenstad. Aan de orde komende onder andere de invloeden van eb en vloed, bombardementen op Vlieland en een aardbeving in Japan.

Informatieavond 22 juni 2022 - deel 2

Bart Hendriks, directeur van Frisia Zout, belicht de historische band van Harlingen met zoutwinning en vertelt over het hoe en waarom van de nulmetingen die in samenwerking met Frisia worden gedaan.

Informatieavond 22 juni 2022 - deel 3

Als voorzitter van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen stelt Jarig Langhout dat de afhandeling van mijnbouwschade in ons land onvolkomen is. De positie van de Pilot Harlingen wordt wankel wanneer de rijksoverheid de Harlinger metingen niet wil erkennen als bewijs.

Pilot Harlingen bij Afslag Harlingen

Adviseur van SBHH, Chris Elsinga over inventarisatie van de gebouwen in de stad met behulp van drones.

Pilot Harlingen bij Afslag Harlingen

Senior Advisor van Antea, Dirkjan Krijders over het aanvullend meetnet van Harlingen.

Pilot Harlingen bij Afslag Harlingen

Directeur van Frisia BV., Bart Hendriks over de zoutwinning door zijn bedrijf.

Uitzending gemist: Omroep RSH thema-uitzending over zoutwinning - 24 november 20.00-21.00 uur

Dinsdagavond 24 november 2020 organiseerde Omroep RSH met Pilot Harlingen een thema-uitzending over zoutwinning. De uitzending duurde van 19.00 tot 21.00 uur.
De uitzending is op deze site in twee delen terug te luisteren.
Dit is het tweede deel van 20.00 tot 21.00 uur.

Tijdens het eerste uur konden inwoners van gemeente Harlingen en raadsleden hun vragen stellen over de zoutwinning en eventuele zorgen delen.

In dit tweede uur werden zoveel mogelijk vragen beantwoord. 

Uitzending gemist: Omroep RSH thema-uitzending over zoutwinning - 24 november 19.00-20.00 uur

Dinsdagavond 24 november 2020 organiseerde Omroep RSH met Pilot Harlingen een thema-uitzending over zoutwinning. De uitzending duurde van 19.00 tot 21.00 uur.
De uitzending is op deze site in twee delen terug te luisteren. 
Dit is het eerste deel van 19.00 tot 20.00 uur.

Tijdens dit eerste uur konden inwoners van gemeente Harlingen en raadsleden hun vragen stellen over de zoutwinning en eventuele zorgen delen.

In het tweede uur werden zoveel mogelijk vragen beantwoord.

Wethouder Schoute van Harlingen wil schadefonds voor de stad

Paul Schoute is in Harlingen wethouder Economische Zaken. Voor hem staat de veiligheid van zijn stad voorop. Tegelijkertijd wijst hij mensen graag op het belang van Frisia voor de economie en de haven.

Schoute vindt dat er een waarborgfonds voor de stad moet komen. Harlingers moeten daarop kunnen terugvallen wanneer er - tegen de verwachting van Frisia in - toch schade door zoutwinning ontstaat. 'Het huidige waarborgfonds is niet afdoende.'

Frank Petersen van Waddenvereniging over zoutwinning en het wad

De Waddenvereniging vreest dat door zoutwinning onder het wad de bodem ter plaatse 1 meter zal gaan zakken. Wanneer dat gebeurt kunnen vogels daar dan niet meer bij hun voedsel. De vereniging is van mening dat onder de Waddenzee daarom ook geen zout gewonnen had mogen worden.

Durk van Tuinen over zoutwinning

Frisia Zout B.V. wint hoogwaardig zout onder de Waddenzee ten behoeve van de chemische industrie. Direct en indirect biedt het bedrijf werkgelegenheid aan zo'n 250 mensen. Directer Van Tuinen vertelt over zijn bedrijf, de winning én de verwachte bodemdaling onder de Waddenzee en de stad. Maar ook over de behoefte van het bedrijf om in dialoog met de vier andere stakeholders van Pilot Harlingen samen te werken.

Anneke Visser van Vereniging Oud Harlingen over haar zorgen over de zoutwinning

Voorzitter Anneke Visser van Vereniging Oud Harlingen vertelt waarom de Vereniging zich zorgen maakt over de zoutwinning. Spookbeelden van delfstofwinning in Groningen maakt hen extra allert. Temeer omdat de boringen van Frisia dicht bij de stad komen.

Jarig Langhout over zoutwinning en het doel van SBHH

Stichting Bescherming Historisch Harlingen is opgericht op initiatief van de Vereniging Oud Harlingen.
De stichting wil er voor zorgen dat de Harlingen als prachtige monumentale stad beschermd wordt tegen mogelijke negatieve gevolgen van delfstofwinning.
Voor de stichting wil dat niet zeggen dat er geen delfstofwinning mag plaatsvinden. Langhout vertelt hoe hij de stad wil beschermen door juist met de delfstofwinner het gesprek aan te gaan.

Promotievideo van Frisia Zout B.V.

In deze promotievideo laat Frisia Zout B.V. zien hoe het bedrijf zout wint onder de Waddenzee en waarvoor het zout gebruikt wordt.